An action in court in support of the migrants, the trial did not start again!

h21-bannerYesterday, on the 5th of June the trial against the Harmanli 21 was postponed again. As last time, 10 of the 21 accused were present. The hearing started with three people in attendance to support the migrants. They took out a sign saying “Azadi” (the word for “freedom” in several Iranian languages and a banner in support of all the persecuted, saying “Freedom for the 21 migrants from Harmanli” in Bulgarian. They were expelled from the court room. One of the migrants was rudely silenced by the judge for thanking them. The supporters were chased by the media, who took interviews. They said they are not a part of an organization and are just people, who came in solidarity.

There were no representatives of non-governmental or other organizations in court.

The journalists could not even quote their banner correctly. All the reports about the events on that day note that among the supporters were foreigners and not everyone spoke Bulgarian. After a journalist, trying to invalidate the protesters support skeptically challenged the protesters with a question about police being injured during the riot, оne of them answered, stressing the fact that a 15 year-old boy was in a coma after police violence that followed the riot and no police has been investigated or accused.

The hearing continued with only 2 out of the 10 present migrants disagreeing with starting the trial right away. The statements of all the lawyers were against a start – they said that 1 month has not passed since the start of the search for the 11 missing migrants. The trial was postponed until August 7th, 2018 at 13.30 h in the Regional court in Harmanli.

Some of the migrants told the media that they are not guilty and never will plead guilty, even if they get 10 years in prison.

The migrants from Harmanli are forced to fight alone the state apparatus (their public defenders seem of no help). This is not a single occasion of injustice. Similar trials have happened in Hungary (the Roszke 11) and Greece (the Moria 35, Petrou Ralli 8). These are all examples of the way Fortress Europe demeans, humiliates and destroys the lives of people.

The people writing this blog will always stand with migrants against state, police and prisons!

We call for more actions in support and solidarity with the Harmanli 21! Fight where you stand or contact us at harmanli21@abv.bg

Let us push for justice and shed light on the truth!

Freedom for the Harmanli 21!

Протест в съда в подкрепа на мигрантите, ход на делото не бе даден!

h21-bannerВчера, на 5-ти юни, 2018 г. беше второто заседание на съда по делото срещу 21-те мигранти, обвинени за бунта в Харманли през 2016 г. Отново, само 10 от обвиняемите присъстваха.

Заседанието започна с протест – 3ма души разпънаха транспаранти в подкрепа на обвиняемите мигранти, гласящи „Свобода за 21-те мигранти от Харманли” и думата „Azadi” (думата за “свобода” на повечето ирански езици). Те бяха изгонени от залата. Един от мигрантите бе грубо накаран да замълчи от съдията, след като изрази благодарност за подкрепата. Протестиращите бяха аагресивно подгонени от медиите, които се опитваха да вземат интервюта от тях. Пред медиите те казаха, че не представляват организация, а са в съда като хора, несъгласни със съдебното преследване срещу мигрантите.  Журналистите дори не съумяха да цитират думите на банерите им правилно в публикациите си след това. В повечето публикации по темата присъстват и подмятания, че не всички подкрепящи мигрантите на делото говорят български. След като журналист скептично предизвика протестиращите с въпрос за ранените по време на бунта полицаи, една от тях му отговори с напомняне за 15-годишното момче, изпаднало в кома след полицейското насилие в лагера. Въпреки, че 125 бяха ранените от полицията след бунта през 2016 г., досега нито един полицай не е подсъдим.

Заседанието продължи със становищата на адвокатите – единодушни, че ход на делото не бива да бъде даден, защото не е изтекъл срокът от 1 месец за издираване на липсващите 11 обвиняеми. От присъсващите 10 обвиняеми, 2ма бяха против даване ход на делото.

Следващото заседание е на 7ми август, 2018 г. в Районния съд в гр. Харманли, от 13.30 ч.

Пред радиа и телевизии, някои от обвиняемите казаха че са невинни и никога няма да признаят вината си, дори съдът да ги осъди на 10 години затвор.

Нито един представител на неправителствена или друга организация не беше на делото. Мигрантите са оставени да се борят сами срещу огромната държавна репресия. Тя не е единичен случай, процеси с подобен сценарии се случват и на други места в Европа (35-те от Мория, 8-те от Петру Рали в Гърция и 11-те от Рьоске, Унгария. Всички тези случаи са пример за това как крепостта Европа унижава и съсипва човешки животи.

Поддържащите този блог няма да спрат да се борят рамо до рамо с мигрантите срещу държава, полиция и затвори!

Призоваваме за повече действеия подкрепа и солидарност с 21-те от Харманли! Борете се за тях, където сте или ни пишете на harmanli21@abv.bg

Нека заедно да настояваме за истина и справедливост!

Свобода за 21-те от Харманли!

Солидарност с 21-те от Харманли от Турция!/Solidarity with the Harmanli 21 from Turkey!

Солидарност от Група в солидарност с мигрантите от Истанбул  (Göçmen Dayanışma Ağı) и кухнята към нея (Tarlabaşı Mutfak)! 

Solidarity with the Harmanli 21 from the Migrant Solidarity group in Istanbul (Göçmen Dayanışma Ağı) and the Solidarity kitchen (Tarlabaşı Mutfak)!

Свобода за 21-те от Харманли, долу Крепостта Европа! – протест в София

Harmanli21 На 2-ри юни, два дни преди второто заседание от процеса срещу 21-те мигранти от Харманли, протест в София настоя за освобождаването им и адресира респресиите на държавата и смъртоносната система от граници, позната като „крепостта Европа”.

Група хора се събраха пред дирекция „Миграция” в столицата с банери и викове в подкрепа и солидарност с арествуваните. Протестът осъди тежкото полицейско насилие, използвано срещу бунта в лагера в Харманли през 2016 г., когато полицаи влизат в стаите на мигрантите и пребиват десетки мигранти по брутален начин. В резултат на това, 15 годишно момче е в кома и с опасност за живота. Протестиращите напомниха и за унизителните санитарни условия, които мигрантите трябва да търпят в лагерите. Според тях, условията и неоправданата обсада на центъра от страна на полицията преди две години са преките причини за размириците там преди две години.

Вината на националистите в събитията от Харманли не беше пропусната, след като именно те манипулират фактите, за да провокират масова истерия. Незаконната „карантина”, наложена от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и осъществена чрез полицията е ясен опит за разпространяване на пропаганда в нацистки стил за „зарази”, идващи от мигрантите, въпреки ясните индикации за противното.

Здравните инспекции изобличиха националистическите лъжи. Мигрантите се разбунтуваха срещу това да са затворници и пионки в популистката и ксенофобска игра на политици, които държат обикновените българи в бедност, докато посочват чужденците за „заплаха”.

Протестът бе опит да бъде нарушено дълбокото мълчание за истинското насилие, което се случи в тези дни през 2016 г. и начинът, по който животът на 3000 души беше инструментализиран. Посочи се и особено бруталната политика на страната спрямо мигрантите и режимът на границите й.

Никое човешко същество не е нелегално и не заслужава да бъде затворено в лагер, преследвано и бито затова, че се опитва да се придвижи от едно място на друго.

Акции в солидарност с 21-те от Харманли се случват и се очакват и в други части на Европа. Ние всички сме част от солидарна кампания в името на тези, преследвани от закона заради бунта в Харманли. Следващото съдебно заседание срещу 21-те ще се случи на 5-ти юни т.г. в Районния съд на гр. Харманли. Очаквайте подробности.

Свобода за 21-те от Харманли!

Свобода за всички лишени от свобода мигранти!

 

 

Free the Harmanli 21, down with the fortess Europe! – Protest, Sofia

Two days before the second planned hearing for the trial of the 21 migrants from Harmanli, a protest in Sofia demanded the release of the imprisoned and challenged state repression and the murderous border system nicknamed “Fortress Europe”.

A group of people gathered in front of the “Migration directorate” with banners and chants in solidarity with imprisoned migrants and against borders. The protest condemned the extreme police violence used after the riot in Harmanli in 2016, when cops broke into people’s rooms in the “open” reception centre and beat dozens of migrants brutally, among whom a 15 years old boy who went in a coma because of the severe beating. One of the people speaking reminded of the degrading and unsanitary conditions that people have to endure in such facilities and how the combination of this and the unjustified siege of the centre by the police two years ago, were the direct reasons for the anger of the people there that resulted into the riot.

Nationalists are also to blame for provoking these events since they were the ones to manipulate the facts in order to provoke hysteria. The illegal “quarantine” that was imposed by the police on the camp and its 3000 inhabitants back then was a direct reaction to the attempts to stir hysteria by the nationalists who were spreading nazi-style propaganda about “deseases” coming from the migrants despite the clear indications from the sanitary authorities that these are just lies. The migrants rebelled against being turned into prisoners and as a pawn in a populist xenophobic  game by the very same politicians who keep the ordinary bulgarian people in poverty, whilst pointing a finger at migrants as a “threat”.

The protest was an attempt to break the deep silence about the true violence that occured in these days and the way 3000 people’s lives were instrumentalised but also about the particularly brutal border regime in the country that has claimed lives on number of occassions.  No human is illegal and no human should be closed in camps, prosecuted, beaten and killed for trying to move from one place to another.

Actions have been happening and more are expected in other parts of Europe. All are part of a solidarity campaign with those prosecuted after the riots in Harmanli. The trial will take place on June 5 in the regional court of Harmanli. Updates will follow.

Free the Harmanli 21! Free all imprisoned migrants!