The trial has started – solidarity is more important than ever!

The trial

On Aug. 7, after being postponed twice, the trial for the riot in Harmanli started. The people charged are 21, although 11 are missing and therefore those present in court were only 10. This time they were brought in through the backdoor and earlier in order to avoid meeting our group trying to express solidarity.  Those who were in court today have been in detention for 2 years already without a sentence or a trial and are clearly the victims of a state and judicial system which is scapegoating them to set an example of its nationalist and racist border policies. More info on the trial and the story behind it can be found here.

One of the detainees interrupted the judge in court to state: “Why are you holding us, we were 2000 people on strike and you are putting just us 10 on trial?”

A self-organized group stood at the exit when the migrants were taken out, shouting „Freedom, Azadi, Свобода”, No nation, no border, fight law and order ,No one is illegal”, “Our passion for freedom is stronger than your prison”. The migrants greeted with fists in the air and victory signs before the riot van took them away.

A video of the action can be seen here.

What’s next?

The next session of the trial is set for 11.09.2018, 9,30AM. The encarcerated and trialled  migrants are almost alone against the machinery of the state and the Fortress Europe and every action in solidarity, in bulgaria or abroad,  has an enormous meaning. After the previous court hearing, they let us know that they are aware of the solidarity actions.  All actions and specifically those targeting the bulgarian state and its institutions abroad are of great importance now when the trial has started. We already heard from the court how “the trial is of a great public interest” and we have no doubt that they were referring to the solidarity shown here and abroad so far. In order to continue supporting the detained and put more pressure on the bureaucrats, we are starting a LETTER – WRITING CAMPAIGN. Let’s flood the detention centre with hundreds of letters!

How can you take part?

Write a letter in English and then translate it (with an automatic translator it is okay as well) in Farsi and Pashtu. Copy the letter 10 times for each one of the detainees and then put it in 10 different envelopes send it to each one of them separately. Talk to friends and comrades and organize even more people to do it! The more letters we send, the stronger the echo of our collective voice would be!

Address:

SVNC – Lubimec, bul. Odrin 75, gr. Lubimec, oblast Haskovo, Bulgaria 6550

Full list of the names:

 1. Zabitullah Hotak
 2. Idris Babakarhel
 3. Ashikullah Babrak
 4. Fazel Ahmadzai
 5. Fahiman Safi
 6. Ali Reza Hudaidad
 7. Nasrullah Babahel
 8. Habibolrahman Mangal
 9. Kalandar Uafa
 10. Abdul Malek Ahmadzai

Freedom for the detained migrants!

Down with Fortress Europe!

Advertisements

Делото тръгна, солидарността е по-важна от всякога!

Делото

На 7-ми август беше даден ход на делото срещу обвинените за бунта в Харманли мигранти. С липсващи 11 от обвиняемите, останалите 10 човека бяха вкарани в съдебната зала на Районния съд в Харманли по-рано и през задната врата. За липсващите 11 души, делото ще се води задочно. Всички обвиняеми са с афганистански произход. Още информация за случая и делото тук.

 

Недопуснат от съда беше иск от Държавна агенция за бежанците за нанесени имуществени вреди на стойност 83 000 лева. Един от адвокатите на мигрантите пожела делото да се гледа при закрити врати. Съдия Веселин Коларов отхвърли искането като се аргументира със „засиления обществен интерес” към процеса.

Един от мигрантите изказа несъгласието си, че за стачка състояща се от хиляди, не могат да бъдат обвинени 21 души.

Солидарност

След края на заседанието, четирима души подкрепиха обвиняемите мигранти с банер, гласящ „Няма нелегални хора”и възгласи „Freedom, Azadi, Свобода”, „No nation, no border, fight law and order” и “No one is illegal”, “Our passion for freedom is stronger than your prison”, докато мигрантите бяха вкарвани в микробус на дирекция „Миграция”, отново през задната врата.

Видео от акцията можете да видите тук 

Какво следва?

Следващото заседание на съда е на 11.09.2018 г. в 9.30 часа. Затворените и съдени за бунта в Харманли мигранти са почти изцяло сами срещу машинарията на държавата и „Крепостта Европа“ и всяка една акция в тяхна полза, у нас или в чужбина, има огромно значение. На предишното заседание, викайки през полицейския кордон, задържаните ни дадоха да разберем, че знаят, че има солидарни с тях. Всякакви акции в солидарност, особно такива пряко насочени срещу българската държава, интитуции и представители, са по-необходими от всякога, особено сега, когато е даден ход на делото. Вече чухме от съда как „делото е от огромен обществен интерес“ и нямаме никакво съмнение, че това се дължи именно на солидарните действия досега. За да продължим да подкрепяме задържаните и да оказваме натиск върху държавните бюрократи, започваме КАМПАНИЯ ПО ПИСАНЕ НА ПИСМА. След като последния път успяхме да се сдобием с пълния и точен списък на подсъдимите, искаме да залеем центъра за задържане в Любимец със стотици солидарни писма.

Как може да участвате?

Напишете писмо на английски, след което го преведете чрез автоматичен прев одач на Фарси и Пащу. Включете трите версии в плика, след което копирайте писмото 10 пъти и го пратете до всеки един от обвиняемите отделно. Така давате възможност на всеки един да получи солидарното послание и центътър да задържане ще получи по-голям брой писма. Колективно адресираните писма няма да достигнат до тях. Говорете с приятели, разкажете им за случая, помолете ги да се включат в кампанията. Колкото повече писма, толкова по-силно ще оттекне викът ни на солидарност! Адресирайте писмата до:

СВНЧ – Любимец, бул. Одрин 75, гр. Любимец, област Хасково, България, Пощенски код 6550

Пълният списък на задържаните:

 1. Забитуллах Хотак
 2. Идрис Бабакархел
 3. Ашикуллах Бабрак
 4. Фазел Ахмадзай
 5. Фахиман Сафи
 6. Али Реза Худайдад
 7. Хасруллах Бабахел
 8. Хабиболрахман Мангал
 9. Каландар Уафа
 10. Абдул Малек Ахмадзай

Свобода за задържаните мигранти!

Долу Крепостта Европа!

An action in court in support of the migrants, the trial did not start again!

h21-bannerYesterday, on the 5th of June the trial against the Harmanli 21 was postponed again. As last time, 10 of the 21 accused were present. The hearing started with three people in attendance to support the migrants. They took out a sign saying “Azadi” (the word for “freedom” in several Iranian languages and a banner in support of all the persecuted, saying “Freedom for the 21 migrants from Harmanli” in Bulgarian. They were expelled from the court room. One of the migrants was rudely silenced by the judge for thanking them. The supporters were chased by the media, who took interviews. They said they are not a part of an organization and are just people, who came in solidarity.

There were no representatives of non-governmental or other organizations in court.

The journalists could not even quote their banner correctly. All the reports about the events on that day note that among the supporters were foreigners and not everyone spoke Bulgarian. After a journalist, trying to invalidate the protesters support skeptically challenged the protesters with a question about police being injured during the riot, оne of them answered, stressing the fact that a 15 year-old boy was in a coma after police violence that followed the riot and no police has been investigated or accused.

The hearing continued with only 2 out of the 10 present migrants disagreeing with starting the trial right away. The statements of all the lawyers were against a start – they said that 1 month has not passed since the start of the search for the 11 missing migrants. The trial was postponed until August 7th, 2018 at 13.30 h in the Regional court in Harmanli.

Some of the migrants told the media that they are not guilty and never will plead guilty, even if they get 10 years in prison.

The migrants from Harmanli are forced to fight alone the state apparatus (their public defenders seem of no help). This is not a single occasion of injustice. Similar trials have happened in Hungary (the Roszke 11) and Greece (the Moria 35, Petrou Ralli 8). These are all examples of the way Fortress Europe demeans, humiliates and destroys the lives of people.

The people writing this blog will always stand with migrants against state, police and prisons!

We call for more actions in support and solidarity with the Harmanli 21! Fight where you stand or contact us at harmanli21@abv.bg

Let us push for justice and shed light on the truth!

Freedom for the Harmanli 21!

Протест в съда в подкрепа на мигрантите, ход на делото не бе даден!

h21-bannerВчера, на 5-ти юни, 2018 г. беше второто заседание на съда по делото срещу 21-те мигранти, обвинени за бунта в Харманли през 2016 г. Отново, само 10 от обвиняемите присъстваха.

Заседанието започна с протест – 3ма души разпънаха транспаранти в подкрепа на обвиняемите мигранти, гласящи „Свобода за 21-те мигранти от Харманли” и думата „Azadi” (думата за “свобода” на повечето ирански езици). Те бяха изгонени от залата. Един от мигрантите бе грубо накаран да замълчи от съдията, след като изрази благодарност за подкрепата. Протестиращите бяха аагресивно подгонени от медиите, които се опитваха да вземат интервюта от тях. Пред медиите те казаха, че не представляват организация, а са в съда като хора, несъгласни със съдебното преследване срещу мигрантите.  Журналистите дори не съумяха да цитират думите на банерите им правилно в публикациите си след това. В повечето публикации по темата присъстват и подмятания, че не всички подкрепящи мигрантите на делото говорят български. След като журналист скептично предизвика протестиращите с въпрос за ранените по време на бунта полицаи, една от тях му отговори с напомняне за 15-годишното момче, изпаднало в кома след полицейското насилие в лагера. Въпреки, че 125 бяха ранените от полицията след бунта през 2016 г., досега нито един полицай не е подсъдим.

Заседанието продължи със становищата на адвокатите – единодушни, че ход на делото не бива да бъде даден, защото не е изтекъл срокът от 1 месец за издираване на липсващите 11 обвиняеми. От присъсващите 10 обвиняеми, 2ма бяха против даване ход на делото.

Следващото заседание е на 7ми август, 2018 г. в Районния съд в гр. Харманли, от 13.30 ч.

Пред радиа и телевизии, някои от обвиняемите казаха че са невинни и никога няма да признаят вината си, дори съдът да ги осъди на 10 години затвор.

Нито един представител на неправителствена или друга организация не беше на делото. Мигрантите са оставени да се борят сами срещу огромната държавна репресия. Тя не е единичен случай, процеси с подобен сценарии се случват и на други места в Европа (35-те от Мория, 8-те от Петру Рали в Гърция и 11-те от Рьоске, Унгария. Всички тези случаи са пример за това как крепостта Европа унижава и съсипва човешки животи.

Поддържащите този блог няма да спрат да се борят рамо до рамо с мигрантите срещу държава, полиция и затвори!

Призоваваме за повече действеия подкрепа и солидарност с 21-те от Харманли! Борете се за тях, където сте или ни пишете на harmanli21@abv.bg

Нека заедно да настояваме за истина и справедливост!

Свобода за 21-те от Харманли!

Солидарност с 21-те от Харманли от Турция!/Solidarity with the Harmanli 21 from Turkey!

Солидарност от Група в солидарност с мигрантите от Истанбул  (Göçmen Dayanışma Ağı) и кухнята към нея (Tarlabaşı Mutfak)! 

Solidarity with the Harmanli 21 from the Migrant Solidarity group in Istanbul (Göçmen Dayanışma Ağı) and the Solidarity kitchen (Tarlabaşı Mutfak)!